REHBERLİK

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımdır.

Rehberlik seçimler ve uyum yapmada problem çözmede bir kişinin diğerine verdiği yardımdır (Jones 1963)

Rehberlik problem çözebilmesi bağımsız hale gelebilmesi ve içinde yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olabilmesi için bireye verilen yardım sürecidir (Glanz 1964)

Rehberlik demokratik ortam içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerdir (Mortensen ve Schmuller 1966)

Rehberlik bireye kendini anlaması çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir (Kuzgun 1992)

Rehberlik bireye kendini anlaması problemlerini çözmesi gerçekçi kararlar alması kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımdır. (Kepçeoğlu 2001)


REHBERLİK NEDİR

Bireye kendini gerçekleştirmesinde, problemlerini çözmesinde yardım etme işidir.

Bir süreçtir. Etkili sonuç alınması zaman alır.

Hizmetlerinin merkezinde birey vardır. Her birey bizim için önemlidir. Bütünü ile işe yaramaz hiç kimse yoktur. Her bireyin güçlü ve zayıf yönleri vardır.

Bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

Temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

Uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir.

Hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde profesyonelce sunulmalıdır.

Sistemi öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini arzu eder. Bu yönde çalışır.


REHBERLİK NE DEĞİLDİR

Bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya uygulamak ve onun sorunlarını çözmek değildir.

Bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde kol kanat germek değildir.

Sadece duygusal düzeyde yapılan bir yardım değildir. Bireyin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimiyle de ilgilidir.

Bireyi yargılamaz, ona ceza vermez.

Her problemi çözecek sihirli güce sahip değildir.

Sadece test ve anket uygulamak değildir. Bunlar bireyi daha iyi anlayabilmek ve tanımak için birer araçtır.


REHBERLİK İLKELERİ

Özerklik insan gelişimine ve mutluluğuna en uygun düşen yaşam ilkesidir.

Sosyal durumu, ekonomik düzeyi ne olursa olsun her birey değerlidir.

Kendi kendini yönetme hak ve sorumluluğu bireye bırakılmalıdır.

Herkes kendisi için kararlar alma ve seçme hakkına sahip olmalıdır.

Karşılıklı anlayış ve saygı her zaman geçerlidir.

Rehberlik anlayışı otoriter tutum ile bağdaşmaz.

Yardım edilen bireyin gönüllülüğü esastır. Kimseye zorla rehberlik hizmeti verilmez.

Kişisel ve özel bilgiler açıklanmaz, izin alınmadan başkalarına iletilmez.

Rehberlik hizmetleri sadece öğrencilere değil, tüm ebeveynlere de açıktır.

Bireysel farklılıklara, tercihlere saygı vardır.

Rehberlik hizmetleri eğitimin bir parçasıdır.

Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir